Ingå Marinas aktieemission 2023

Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy erbjuder allmänheten att teckna högst 476 nya aktier i bolaget. Samtliga av de erbjudna aktierna berättigar till att besitta en båtplats vid bolagets utbyggda bryggor i båthamnen i Ingå Marina i Ingå.

Till aktieteckningsblanketten →

Information om aktieemissionen

I aktieemissionen möjliggörs allmänheten att göra boknings-/teckningsförbindelser för de nya aktierna under tidsperioden 15.3.2023 – 30.4.2024. Aktieemissionen omfattar 120 nya båtplatsaktier.

Mottagandet av boknings-/teckningsförbindelser inleds 15.3.2023 kl. 9:00 och upphör 30.4.2024 kl. 21:00, om inte bolagets styrelse väljer att avbryta mottagandet av boknings-/teckningsförbindelser före sagda tidpunkt.

Bekanta dig med broschyren (PDF)

Avgivande av boknings-/teckningsförbindelse

I och med boknings-/teckningsförbindelsen väljer tecknaren av aktien den önskade båtplatsen. När båtplatsen i fråga är vald och den därtill hörande aktien reserverad/tecknad, avlägsnas den från teckningssystemet.

Att teckna båtplatsaktie:

  1. Välj båtplats i båtplatskartan (tryck på önskad båtplats). sv[Vihreällä merkityt paikat ovat vapaat].
  2. Fyll i blankettens obligatoriska uppgifter
  3. Skicka in teckningsförbindelsen
  4. Du förflyttas till Tack-sidan där teckningsförbindelsen bekräftas
  5. sv[Saat myös vahvistuksen ja laskun sähköpostiin]

Om du inte förflyttas till Tack-sidan efter att du gjort teckningsförbindelsen, så är båtplatsen reserverad av någon annan person. Gå tillbaka till båtplatskartan och välj en annan båtplats.

I systemet kan tecknaren välja en båtplats åt gången. Tecknare, som tecknar aktier för flera båtplatser, väljer en båtplats åt gången, fyller i uppgifterna och ger teckningsförbindelse för varje båtplats separat.

Boknings-/teckningsrätten är begränsad till högst 5 st. aktier per tecknare.

I teckningsblanketten anges följande uppgifter: namn, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress och kontonummer.

Boknings-/teckningsförbindelsen binder dess avgivare och kan inte annulleras.

Teckningsinstruktioner

Efter mottagandet av boknings-/teckningsförbindelserna fattar bolagets styrelse slutgiltigt beslut om förverkligandet av aktieemissionen. Bekanta dig med teckningsinstruktionerna här.

Teckningsinstruktioner (PDF)

Bolagsordning

Bolagsordningen i emissionsmaterialet omfattar alla båtplatser, både de existerande och de nya båtplatser som färdigställs sommaren 2024. Bolagsordningen är fastställd av bolagsstämman men den registreras hos Patent- och registerstyrelsen först då emissionen är slutförd och aktierna betalda till bolaget. Den fastställda, men ännu inte registrerade bolagsordningen kan du bekanta dig med här:

Bolagsordning (PDF)

Mer information om båtplatserna

I hamnkartan är hamnområdets tjänster och båtplatserna utmärkta. Mer information om båtplatserna, t.ex. den största tillåtna längden per båtplats hittar du i dokumentet nedan.

Båtplatsernas numrering och deras mått (PDF)

Kontaktuppgifter

Aalto Capital Oy

Frågor gällande det tekniska genomförandet av boknings-/teckningsförbindelserna samt funktionerna på webbplatsen osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina riktas per e-post till info@osakeannit.fi.

Ingå Marina

Frågor gällande de erbjudna aktierna samt därtill hörande båtplatser riktas till Ingå Marina på e-postadressen info@ingamarina.fi.

ingamarina.fi