Aktieemission

1

Välj önskad båtplats i kartan

2

Fyll i aktieteckningsblanketten

* obligatorisk uppgift

Om du inte får en bekräftelse på att båtplatsaktien reserverats åt dig efter att du skickat teckningsförbindelsen, gå tillbaka till båtplatskartan och välj en annan båtplats

När du framgångsrikt gjort teckningsförbindelsen skickas fakturan till den ovan angivna epostadressen. Den första raten förfaller genast, den andra raten senast 15.8.2023.

Följ betalningsinstruktionerna i epostmeddelandet.